O naszym domu

admin

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach

rozpoczął działalność 1 września 2005 roku. Do 31 grudnia 2011roku funkcjonował w strukturach Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach.

Od dnia 1 stycznia 2012 roku Dom stał się samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej na podstawie Uchwały nr XIII/98/2011 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego 20 grudnia 2011 roku.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach

wspiera funkcjonowanie uczestników, wyrównuje szanse w dostępie do dóbr kultury i sprzyja włączaniu w nurt życia społecznego.

Uczestnikami zajęć Domu mogą być:

 • osoby z doświadczające problemów ze zdrowiem psychicznym

 • osoby z niepełnosprawnością intelektualną

 • osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (oprócz osób czynnie uzależnionych od substancji psychoaktywnych)

Uczestnikom zajęć Dom oferuje:

 • poradnictwo psychologiczne

 • poradnictwo pedagogiczne

 • trening umiejętności komunikacyjnych

 • trening funkcjonowania w życiu codziennym – m. in. trening kulinarny, trening umijetności praktycznych

 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego oraz różne formy rekreacji

 • terapie ruchową

 •  terapia zajeciowa w pracowni plastycznej i rękodzieła, w pracowni ceramicznej, w pracowni technicznej i w pracowni komputerowej

 • niezbędną opiekę

 • wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu trudności życiowych, dostępie do świadczeń zdrowotnych, załatwianiu spraw urzędowych

 • posiłek w ramach treningu kulinarnego

 • dowóz na zajęcia

Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej i grupowej, a ich rodzaje są dostosowane do potrzeb

i możliwości uczestników.

Dom świadczy wsparcie i pomoc osobom z gminy Gorzyce, Grębów i Zaleszany.

Otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do15:00.

 

 

BIP – link

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort użytkowania. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Accept Read More

Skip to content