O naszym domu

admin

Działalność 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach rozpoczął działalność 1 września 2005 roku. Do 31 grudnia 2011 roku ośrodek funkcjonował w ramach Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach.       Od dnia 1 stycznia 2012 roku Dom stał się samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej.

 

Cel działalności

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach wspiera funkcjonowanie uczestników, wyrównuje szanse       w dostępie do dóbr kultury i sprzyja włączaniu w nurt życia społecznego.

 

Oferta zajęć Domu:

 • poradnictwo psychologiczne,
 • poradnictwo pedagogiczne, w tym terapię sensoryczną, trening pamięci i terapię motoryczną,
 • terapię ruchową,
 • trening umiejętności komunikacyjnych,
 • terapię zajęciową w pracowni plastycznej i rękodzieła oraz w pracowni ceramicznej, w pracowni technicznej i w pracowni komputerowej,
 • trening funkcjonowania w życiu codziennym, między innymi trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych,
 • różne formy rekreacji w ramach treningu umiejętności spędzania czasu wolnego,
 • wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu trudności życiowych, dostępie do świadczeń zdrowotnych, załatwianiu spraw urzędowych,
 • gorący posiłek,
 • dowóz na zajęcia.

 

Sposób uzyskania skierowania:

Aby uzyskać decyzję o skierowaniu do Domu trzeba:

 • wypełnić wniosek o skierowanie,
 • załączyć zaświadczenie od lekarza specjalisty (neurologa lub psychiatry) oraz zaświadczenie                  od lekarza rodzinnego,
 • dołączyć kopię orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli zainteresowany je posiada).

Dokumenty te należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej.

Druki wyżej wymienionych dokumentów znajdują się w zakładce DOKUMENTY

 

 

BIP – link

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort użytkowania. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Accept Read More

Skip to content