Poradnictwo i wsparcie

admin

USŁUGI DOMU

PORADNICTWO I WSPARCIE

Poradnictwo psychologiczne

ma na celu udzielenie wsparcia psychologicznego i niesienie pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych ,

Realizowane jest w następujących formach:

 • konsultacje diagnostyczne

 • wsparcie indywidualne,

 • trening umiejętności społecznych

 • grupa wsparcia

 • psychoedukacja

Poradnictwo pedagogiczne

ukierunkowane jest na usprawnianie psychoruchowe, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach oraz stymulowanie uczestników do samodzielnego działania.

Prowadzone jest w formie:

 • konsultacji diagnostycznych

 • treningu psychomotorycznego

Wsparcie socjalne

jego celem jest wspomaganie uczestników w rozwiązywaniu spraw związanych z życiem codziennym.

Odbywa się poprzez takie formy oddziaływań jak:

 • indywidualne rozmowy

 • współpracę z rodzinami

 • pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych

 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych

 • opieka

 

 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort użytkowania. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Accept Read More

Skip to content