Tryb przyjmowania do ŚDS

admin_sdsgorzyce2016

W celu przyjęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorzycach należy:

  1. wypełnić wniosek o skierowanie
  2. załączyć zaświadczenie od lekarza rodzinnego oraz zaświadczenie od lekarza specjalisty (neurologa lub psychiatry
  3.  dołączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli zainteresowany je posiada)

(Druki wniosku o skierowanie i zaświadczeń lekarskich znajdują się w zakładce DOKUMENTY)

Wypełnione dokumenty należy złożyć dokumenty w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu      na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej, tj.

  • osobygminy Gorzyce – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzycach,
  • osoby z gminy Grębów – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grębowie
  • osoby z gminy Zaleszanach– w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zaleszanach

Odpowiedni Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadzi wywiad środowiskowy z osobą ubiegającą się           o skierowanie do ŚDS. Następnie dokumentacja przesłana zostanie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu w celu wydania decyzji kierującej.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort użytkowania. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Accept Read More

Skip to content