• kate spade bag
  • mk handbags
  • kate spade watches
  • Pracownia terapii ruchowej

    W pracowni prowadzone są zajęcia ruchowe, które mają na polepszenie ogólnej sprawności psychofizycznej uczestników, poprawę koordynacji wzrokowo- ruchowej oraz zdolności motorycznych. W czasie zajęć stosowana jest gimnastyka poranna, indywidualne ćwiczenia korekcyjne, spacery, gry i zabawy oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe przy wykorzystaniu posiadanego sprzętu.

    Copyright © Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach - PM