• kate spade bag
 • mk handbags
 • kate spade watches
 • Poradnictwo i wsparcie

  USŁUGI DOMU

  PORADNICTWO I WSPARCIE

  Poradnictwo psychologiczne

  ma na celu udzielenie wsparcia psychologicznego i niesienie pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych ,

  Realizowane jest w następujących formach:

  • konsultacje diagnostyczne

  • wsparcie indywidualne,

  • trening umiejętności społecznych

  • grupa wsparcia

  • psychoedukacja

  Poradnictwo pedagogiczne

  ukierunkowane jest na usprawnianie psychoruchowe, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach oraz stymulowanie uczestników do samodzielnego działania.

  Prowadzone jest w formie:

  • konsultacji diagnostycznych

  • treningu psychomotorycznego

  Wsparcie socjalne

  jego celem jest wspomaganie uczestników w rozwiązywaniu spraw związanych z życiem codziennym.

  Odbywa się poprzez takie formy oddziaływań jak:

  • indywidualne rozmowy

  • współpracę z rodzinami

  • pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych

  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych

  • opieka

   

   

   

   

  Copyright © Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach - PM