Treningi

admin

USŁUGI DOMU

TRENINGI

Trening interpersonalny

prowadzony jest w celudoskonalenia umiejętności samodzielnego radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych, rozwijania zachowań akceptowanych społecznie oraz uwrażliwiania na kulturalny sposób bycia.

Trening funkcjonowania w życiu codziennym

służy podnoszeniu sprawności w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego i samoobsługi.

Obejmuje następujące działania:

 • trening kulinarny

 • trening gospodarowania finansami

 • trening czynności porządkowych

 • trening higieny osobistej

Trening spędzania czasu wolnego

ukierunkowany jest na kształtowanie umiejętności spędzania czasu w sposób atrakcyjny i konstruktywny, jak teżrozwijanie indywidualnych zainteresowań, wzbogacanie wiedzy o świecie i ludziach, uwrażliwienie kulturowe oraz stwarzanie możliwości wypoczynku i rozrywki.

Formy treningu to:

 • biblioterapia

 • zajęcia muzyczne

 • zajęcia edukacyjne

 • udział w występach i pokazach artystycznych

 • spacery, wycieczki piesze i rowerowe

 • wycieczki do ciekawych miejsc, zwiedzanie zabytków

 • spotkania towarzyskie i okolicznościowe

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort użytkowania. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Accept Read More

Skip to content