• kate spade bag
 • mk handbags
 • kate spade watches
 • Treningi

  USŁUGI DOMU

  TRENINGI

  Trening interpersonalny

  prowadzony jest w celudoskonalenia umiejętności samodzielnego radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych, rozwijania zachowań akceptowanych społecznie oraz uwrażliwiania na kulturalny sposób bycia.

  Trening funkcjonowania w życiu codziennym

  służy podnoszeniu sprawności w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego i samoobsługi.

  Obejmuje następujące działania:

  • trening kulinarny

  • trening gospodarowania finansami

  • trening czynności porządkowych

  • trening higieny osobistej

  Trening spędzania czasu wolnego

  ukierunkowany jest na kształtowanie umiejętności spędzania czasu w sposób atrakcyjny i konstruktywny, jak teżrozwijanie indywidualnych zainteresowań, wzbogacanie wiedzy o świecie i ludziach, uwrażliwienie kulturowe oraz stwarzanie możliwości wypoczynku i rozrywki.

  Formy treningu to:

  • biblioterapia

  • zajęcia muzyczne

  • zajęcia edukacyjne

  • udział w występach i pokazach artystycznych

  • spacery, wycieczki piesze i rowerowe

  • wycieczki do ciekawych miejsc, zwiedzanie zabytków

  • spotkania towarzyskie i okolicznościowe

  Copyright © Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach - PM