Informacja – wznowienie zajęć w ŚDS

                                               Informujemy, że od dnia 24.05.2020r zostają wznowione zajęcia                                                                                        w Środowiskowym Domu Samopomocy  w Gorzycach.

Uczestników obowiązywać będą nowe zasady korzystania z usług Domu w związku z panującym na terenie Polski stanem epidemii, a mianowicie:
1. Podczas dowozu na zajęcia i odwozu w busie może przebywać maksymalnie 10 uczestników i opiekun z zachowaniem odpowiedniego dystansu (jedno wolne siedzenie).
2. W zajęciach ŚDS mogą brać udział wyłącznie uczestnicy zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
3. Zaleca się codzienną kontrolę stanu zdrowia uczestników w miejscu zamieszkania przed przyjazdem do placówki i w razie stwierdzenia niepokojących objawów (np. gorączka, duszności) pozostanie w domu oraz skorzystanie z pomocy lekarza.
4. Jeżeli w miejscu zamieszkania uczestnika przebywa osoba na kwarantannie lub chora w izolacji domowej nie może on brać udziału w zajęciach ŚDS, a placówka powinna zostać poinformowana o zaistniałej sytuacji.
5. W razie konieczności, czyli w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych podczas pobytu w placówce (np. kaszel, wymioty, osłabienie), uczestnikowi zostanie zmierzona temperatura ciała przy użyciu termometru bezdotykowego.
6. Jeżeli uczestnik podczas pobytu w placówce manifestuje, przejawia niepokojące objawy chorobowe (gorączka, duszności, osłabienie) zostanie natychmiast odizolowany w odrębnym pomieszczeniu. O sytuacji zostanie poinformowany opiekun a w razie konieczności najbliższa stacja sanitarno- epidemiologiczna.
7. Uczestnicy mają przebywać w wyznaczonych stałych salach terapeutycznych z uwzględnieniem odpowiedniej liczby osób w zależności od wielkości pomieszczenia.
8. Uczestnicy są zobowiązani do mycia lub dezynfekcji rąk po przybyciu do placówki, przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety.
9. Osoby, które nie są w stanie przestrzegać obowiązujących zasad sanitarno – epidemiologicznych (zachowanie dystansu, dezynfekcja rąk) nie mogą uczestniczyć w zajęciach ŚDS w stanie epidemii.

Zobacz również

Konkurs plastyczny „Drugie życie”

admin_sdsgorzyce2016

INFORMACJA!!!

admin_sdsgorzyce2016

PRZERWA WAKACYJNA

admin

Narodowe Święto Niepodległości – 11Listopada

admin_sdsgorzyce2016

Lekcja historii

admin_sdsgorzyce2016

IV Piknik Jesienny w Radomyślu nad Sanem

admin_sdsgorzyce2016

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort użytkowania. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Accept Read More

Skip to content