Trening psychomotoryczny w naszym Domu

W naszym Domu uczestnicy mogą korzystać z zajęć prowadzonych w ramach treningu psychomotorycznego. Ta forma oddziaływań ma na celu:
– usprawnianie funkcji psychomotorycznych (ruchowych, emocjonalnych, poznawczych),
– wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach,
– stymulację zmysłów,
– rozwijanie umiejętności społecznych,
– zwiększanie poziomu umiejętności samoobsługowych
W ramach treningu prowadzone są zajęcia z zakresu:
– stymulacji zmysłów (słuchu, wzroku, dotyku, smaku, węchu),
– usprawniania motoryki dużej,
– stymulacji układu przedsionkowego i proprioceptywnego,
– rozwoju umiejętności grafomotorycznych i usprawnianie motoryki małej,
– aktywizacji umysłowej, zabawowej i plastycznej,
– treningu pamięci,
– usprawniania ruchem, tańcem i śpiewem,
– przygotowania do wystąpień scenicznych,